Jazzíkův prázdninový deníček/25
ZÁVĚRČNÉ RADY A POKYNY PRO NEVĚSTY

Naše půdy a regály antikvariátů občas nabídnou lahůdky. Tato je posledním pokračováním jedné z nich, obzvláště k letnímu dovzdělání vhodné. 


Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena
sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal.
Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy.
Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.

Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.“

foto: Jan Krůta

(Z knihy Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ve svazku manželském ku prospěchu nezrušitelnoti této požehnané svátosti a pro slávu Boží.
Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, k výročnímu regionálnímu shromáždění. Vydáno léta páně 1894.)

Foto J.Krůta

Napsat komentář