Jazzíkův prázdninový deníček/53
TY VOGO atd.

Nejen dokud se zpívá, ještě se neumřelo, ale taky, dokud vnímáme dynamiku jazyka, ještě jsme čerství a liboví! 


Nedávno jsem se setkal s pojmem AHAMOMENT. Okamžik, kdy vám dojde něco, co vám bylo do této chvíle buď šumafuk, nebo vás to v dosavadním životě prostě obešlo.
Jednou jsem si z nějakého komentu na síti vypsal slovo AKORATH. Význam? Takový ani malý, ani velký úplatek. Není to radost? Pro mě to byl další ahamoment, že čeština žije.

Tuhle při šplouchání v bazénu se dvěma mými vnučkami (první a druhá třída, co nevidět 2. a 3. třída), jedna té druhé řekla Ty vole… Pak se po mně poočku podívala, a laškovně mě ujistila: „Řekla jsem TY VOGO, dědo!“

Další ahamoment. Holky byly k sežrání a jedno krásné odpoledne letošního léta.
Potkali jste letošní léto nějaký výraz, který by vás takl rozradostnil jako mě TY VOGO?

Text i foro JAZZÍK