Chcete psát pro noviny, vydávat knihy nebo psát písňové texty?

Pro čtenáře z Benešovska, Podblanicka, možná i z Prahy…

V případě dostatečného množství přihlášek je možné otevřít tři studijní skupiny maximálně po deseti účastnících:
1. veřejnost, 2. studenti, 3. odborná veřejnost.